Page 3 of 4

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 11 May 2018, 08:47
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 8th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 28/30 (+00) Saito Yuri
14. (15.) 28/30 (+02) Watanabe Miria
16. (15.) 26/30 (+00) Higuchi Hina
17. (17.) 25/25 (+01) Suzuki Ayane (8th round sold out!)
18. (18.) 22/30 (+00) Sakaguchi Tamami
19. (19.) 21/30 (+00) Yamazaki Rena
20. (20.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
20. (20.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
22. (22.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
23. (23.) 20/30 (+00) Sato Kaede
24. (24.) 19/30 (+00) Nakada Kana
25. (25.) 16/30 (+01) Mukai Hazuki
26. (25.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (27.) 10/10 (+00) Matsumura Sayuri (2nd round sold out)
28. (30.) 07/30 (+02) Yoshida Ayano Christie
29. (33.) 06/30 (+03) Nakamura Reno
29. (28.) 06/12 (+00) Ito Junna
29. (28.) 06/10 (+00) Sagara Iori
32. (30.) 05/18 (+00) Ito Karin
32. (30.) 05/06 (+00) Kawago Hina
34. (34.) 01/18 (+00) Saito Chiharu
34. (34.) 01/12 (+00) Noujo Ami
34. (36.) 01/12 (+01) Sasaki Kotoko
34. (36.) 01/06 (+01) Wada Maaya

Total: 719/890 (+11 since 7th round) [80.8%]
1st Gen: 256/307 (+1) [83.4%]
2nd Gen: 182/223 (+4) [81.6%]
3rd Gen: 281/360 (+6) [78.1%]​
710/920 (+9) last single (increase/decrease over 19th single 8th round)

Premier block pour Kotoko et Maaya uabout de 8 rounds.

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 11 May 2018, 15:04
by el magnifico48
Synchronicity (Nogizaka46 Show! Version)

https://www.youtube.com/watch?v=yNoT-lknXcA

Against (Nogizaka46 Show! Version)

https://www.youtube.com/watch?v=leZQJ5vMMls

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 13 May 2018, 17:00
by el magnifico48
Super montage vidéo des deux perf live d'Against :

https://www.youtube.com/watch?v=lj0CU-7oTlI

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 15 May 2018, 14:10
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchroncity) (3rd Week Sales)

Week 3: 30,093 (1,244,603)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 18 May 2018, 10:06
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 9th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+02) Watanabe Miria (9th round sold out!)
15. (14.) 29/30 (+01) Saito Yuri
16. (16.) 27/30 (+01) Higuchi Hina
17. (17.) 25/25 (+00) Suzuki Ayane (8th round sold out)
18. (18.) 22/30 (+00) Sakaguchi Tamami
19. (19.) 21/30 (+00) Yamazaki Rena
20. (20.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
20. (20.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
22. (22.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
23. (23.) 20/30 (+00) Sato Kaede
24. (24.) 19/30 (+00) Nakada Kana
25. (25.) 16/30 (+00) Mukai Hazuki
26. (25.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (27.) 10/10 (+00) Matsumura Sayuri (2nd round sold out)
28. (28.) 10/30 (+03) Yoshida Ayano Christie
29. (29.) 08/10 (+02) Sagara Iori
30. (29.) 06/30 (+00) Nakamura Reno
30. (32.) 06/18 (+01) Ito Karin
30. (29.) 06/12 (+00) Ito Junna
33. (32.) 05/06 (+00) Kawago Hina
34. (34.) 02/18 (+01) Saito Chiharu
34. (34.) 02/12 (+01) Noujo Ami
34. (34.) 02/12 (+01) Sasaki Kotoko
37. (34.) 01/06 (+00) Wada Maaya

Total: 732/890 (+13 since 8th round) [82.2%]
1st Gen: 260/307 (+4) [84.7%]
2nd Gen: 188/223 (+6) [84.3%]
3rd Gen: 284/360 (+3) [78.9%]​
732/920 (+0) last single (increase/decrease over 19th single 9th round)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 24 May 2018, 07:16
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) (4th Week Sales)

Week 4: 13,060 (1,257,663) (5th)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 25 May 2018, 13:56
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 10th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Watanabe Miria (9th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+01) Saito Yuri (10th round sold out!)
16. (16.) 29/30 (+02) Higuchi Hina
17. (17.) 25/25 (+00) Suzuki Ayane (8th round sold out)
18. (18.) 22/30 (+00) Sakaguchi Tamami
19. (19.) 21/30 (+00) Yamazaki Rena
20. (20.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
20. (20.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
22. (22.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
23. (23.) 20/30 (+00) Sato Kaede
24. (24.) 19/30 (+00) Nakada Kana
25. (25.) 16/30 (+00) Mukai Hazuki
26. (25.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (27.) 10/10 (+00) Matsumura Sayuri (2nd round sold out)
28. (29.) 10/10 (+02) Sagara Iori (10th round sold out!)
29. (28.) 10/30 (+00) Yoshida Ayano Christie
29. (30.) 10/30 (+04) Nakamura Reno
31. (30.) 07/18 (+01) Ito Karin
32. (33.) 06/06 (+01) Kawago Hina (10th round sold out!)
33. (30.) 06/12 (+00) Ito Junna
34. (34.) 04/12 (+02) Sasaki Kotoko
35. (34.) 02/18 (+00) Saito Chiharu
35. (34.) 02/12 (+00) Noujo Ami
37. (37.) 01/06 (+00) Wada Maaya

Total: 745/890 (+13 since 9th round) [83.7%]
1st Gen: 264/307 (+4) [86.0%]
2nd Gen: 193/223 (+5) [86.5%]
3rd Gen: 288/360 (+4) [80.0%]​
757/920 (- 12) last single (increase/decrease over 19th single 10th round

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 29 May 2018, 12:21
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) (5th Week Sales)

Week 5: 6,975 (1,264,638) (14th)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 01 Jun 2018, 13:34
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 11th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Watanabe Miria (9th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) Saito Yuri (10th round sold out!)
16. (16.) 29/30 (+00) Higuchi Hina
17. (17.) 25/25 (+00) Suzuki Ayane (8th round sold out)
18. (18.) 24/30 (+02) Sakaguchi Tamami
19. (19.) 23/30 (+02) Yamazaki Rena
20. (23.) 21/30 (+01) Sato Kaede
21. (20.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
21. (20.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
23. (22.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
24. (24.) 20/30 (+01) Nakada Kana
25. (25.) 16/30 (+00) Mukai Hazuki
26. (26.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (29.) 12/30 (+02) Yoshida Ayano Christie
27. (29.) 12/30 (+02) Nakamura Reno
29. (27.) 10/10 (+00) Matsumura Sayuri (2nd round sold out)
30. (28.) 10/10 (+00) Sagara Iori (10th round sold out!)
31. (31.) 07/18 (+00) Ito Karin
32. (32.) 06/06 (+00) Kawago Hina (10th round sold out!)
33. (33.) 06/12 (+00) Ito Junna
34. (34.) 05/12 (+01) Sasaki Kotoko
35. (35.) 03/18 (+01) Saito Chiharu
35. (35.) 03/12 (+01) Noujo Ami
37. (37.) 01/06 (+00) Wada Maaya

Total: 758/890 (+13 since 10th round) [85.2%]
1st Gen: 267/307 (+3) [87.0%]
2nd Gen: 196/223 (+3) [87.9%]
3rd Gen: 295/360 (+7) [81.9%]​
766/920 (- 8) last single (increase/decrease over 19th single 11th round)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 06 Jun 2018, 07:20
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) (6th Week Sales)

Week 6: 7,908 (1,272,546) (11th)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 09 Jun 2018, 09:26
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 12th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Watanabe Miria (9th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) Saito Yuri (10th round sold out)
16. (16.) 29/30 (+00) Higuchi Hina(*)
17. (17.) 25/25 (+00) Suzuki Ayane (8th round sold out)
18. (18.) 24/30 (+00) Sakaguchi Tamami(*)
19. (19.) 23/30 (+00) Yamazaki Rena(*)
20. (20.) 21/30 (+00) Sato Kaede(*)
21. (21.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
21. (21.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
23. (23.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
24. (24.) 20/30 (+00) Nakada Kana(*)
25. (25.) 16/30 (+00) Mukai Hazuki(*)
26. (26.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (27.) 12/30 (+00) Yoshida Ayano Christie
27. (27.) 12/30 (+00) Nakamura Reno
29. (29.) 10/20 (+00) Matsumura Sayuri (+10 slot next round)
30. (30.) 10/12 (+00) Sagara Iori (+2 slot next round)
31. (31.) 08/18 (+01) Ito Karin
32. (35.) 07/20 (+04) Saito Chiharu (+2 slot next round)
33. (33.) 06/12 (+00) Ito Junna(*)
33. (32.) 06/08 (+00) Kawago Hina (+2 slot next round)
35. (34.) 05/12 (+00) Sasaki Kotoko
36. (35.) 03/12 (+00) Noujo Ami
36. (37.) 03/06 (+02) Wada Maaya(*)

Total: 765/890 (+7 since 11th round) [86.0%]
1st Gen: 273/307 (+6) [88.9%]
2nd Gen: 197/223 (+1) [88.3%]
3rd Gen: 295/360 (+0) [81.9%]​
770/920 (- 5) last single (increase/decrease over 19th single 12th round)

(*): No more available slot

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 14 Jun 2018, 07:00
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) (7th Week Sales)

Week 7: 4,397 (1,276,943)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 16 Jun 2018, 09:17
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 13th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Watanabe Miria (9th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) Saito Yuri (10th round sold out)
16. (16.) 29/30 (+00) Higuchi Hina(*)
17. (17.) 25/25 (+00) Suzuki Ayane (8th round sold out)
18. (18.) 24/30 (+00) Sakaguchi Tamami(*)
19. (19.) 23/30 (+00) Yamazaki Rena(*)
20. (20.) 21/30 (+00) Sato Kaede(*)
21. (21.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
21. (21.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
23. (23.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
24. (24.) 20/30 (+00) Nakada Kana(*)
25. (25.) 16/30 (+00) Mukai Hazuki(*)
26. (26.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (27.) 13/30 (+01) Yoshida Ayano Christie(*)
27. (27.) 13/30 (+01) Nakamura Reno(*)
29. (29.) 10/20 (+00) Matsumura Sayuri
30. (30.) 10/12 (+00) Sagara Iori
31. (31.) 09/18 (+01) Ito Karin(*)
32. (32.) 07/20 (+00) Saito Chiharu
33. (33.) 06/12 (+00) Ito Junna(*)
33. (35.) 06/12 (+01) Sasaki Kotoko(*)
33. (33.) 06/08 (+00) Kawago Hina
36. (36.) 03/12 (+00) Noujo Ami
36. (36.) 03/06 (+00) Wada Maaya(*)

Total: 769/890 (+4 since 12th round) [86.4%]
1st Gen: 273/307 (+0) [88.9%]
2nd Gen: 199/223 (+2) [89.2%]
3rd Gen: 297/360 (+2) [82.5%]​
782/920 (-13) last single (increase/decrease over 19th single 13th round)

(*): No more available slot

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 11 Jul 2018, 13:37
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 14th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Watanabe Miria (9th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) Saito Yuri (10th round sold out)
16. (16.) 29/30 (+00) Higuchi Hina(*)
17. (17.) 25/25 (+00) Suzuki Ayane (8th round sold out)
18. (18.) 24/30 (+00) Sakaguchi Tamami(*)
19. (19.) 23/30 (+00) Yamazaki Rena(*)
20. (20.) 21/30 (+00) Sato Kaede(*)
21. (21.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
21. (21.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
23. (23.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
24. (24.) 20/30 (+00) Nakada Kana(*)
25. (25.) 16/30 (+00) Mukai Hazuki(*)
26. (26.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (29.) 14/20 (+04) Matsumura Sayuri
28. (27.) 13/30 (+00) Yoshida Ayano Christie(*)
28. (27.) 13/30 (+00) Nakamura Reno(*)
30. (30.) 11/12 (+01) Sagara Iori(*)
31. (31.) 09/18 (+00) Ito Karin(*)
32. (32.) 08/20 (+01) Saito Chiharu(*)
33. (33.) 07/08 (+01) Kawago Hina(*)
34. (33.) 06/12 (+00) Ito Junna(*)
34. (33.) 06/12 (+00) Sasaki Kotoko(*)
36. (36.) 03/12 (+00) Noujo Ami
36. (36.) 03/06 (+00) Wada Maaya(*)

Total: 776/890 (+7 since 13th round) [87.2%]
1st Gen: 279/307 (+6) [90.9%]
2nd Gen: 200/223 (+1) [89.7%]
3rd Gen: 297/360 (+0) [82.5%]​
785/920 (-9) last single (increase/decrease over 19th single 14th round)

(*): No more available slot


Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) (9th Week Sales)

Week 9: 2,729 (1,291,506)

Re: 20th single "Synchronicity"

Posted: 11 Jul 2018, 13:43
by Fabrice_Nogi46
Nogizaka46's 20th Single (Synchronicity) 15th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
04. (04.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (4th round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Ito Riria (4th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Terada Ranze (5th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Iwamoto Renka (6th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Watanabe Miria (9th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) Saito Yuri (10th round sold out)
16. (16.) 29/30 (+00) Higuchi Hina(*)
17. (17.) 25/25 (+00) Suzuki Ayane (8th round sold out)
18. (18.) 24/30 (+00) Sakaguchi Tamami(*)
19. (19.) 23/30 (+00) Yamazaki Rena(*)
20. (20.) 21/30 (+00) Sato Kaede(*)
21. (21.) 20/20 (+00) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
21. (21.) 20/20 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
23. (23.) 20/20 (+00) Inoue Sayuri (4th round sold out)
24. (24.) 20/30 (+00) Nakada Kana(*)
25. (25.) 16/30 (+00) Mukai Hazuki(*)
26. (26.) 15/15 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
27. (27.) 15/20 (+01) Matsumura Sayuri(*)
28. (28.) 13/30 (+00) Yoshida Ayano Christie(*)
28. (28.) 13/30 (+00) Nakamura Reno(*)
30. (30.) 11/12 (+00) Sagara Iori(*)
31. (31.) 09/18 (+00) Ito Karin(*)
32. (32.) 08/20 (+00) Saito Chiharu(*)
33. (33.) 07/08 (+00) Kawago Hina(*)
34. (34.) 06/12 (+00) Ito Junna(*)
34. (34.) 06/12 (+00) Sasaki Kotoko(*)
36. (36.) 04/12 (+01) Noujo Ami(*)
37. (36.) 03/06 (+00) Wada Maaya(*)

Total: 778/890 (+2 since 14th round) [87.4%]
1st Gen: 281/307 (+2) [91.5%]
2nd Gen: 200/223 (+0) [89.7%]
3rd Gen: 297/360 (+0) [82.5%]​
795/920 (-17) last single (increase/decrease over 19th single 15th round)

(*): No more available slot
NB: This round concluded the entirety of 20th single HS result as there is no empty slot left to apply. Consider this round as the last round.


Nogizaka46's 20th Single (Synchroncity) (10th Week Sales)

Week 10: 1,554 (1,293,060)